> club > Commissies > Technische commissie

Technische commissie

Hoofddoelstelling TC

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het traject dat gevolgd wordt binnen FC Eindhoven AV om van jaar tot jaar goede uitgebalanceerde jeugdteams samen te stellen die in voldoende uitdagende competities uitkomen met het doel om maximaal te leren en een complete voetballer te worden en verder elke speler tot zijn recht te laten komen.

 

Subdoelen:

Afgeleid van de hoofddoelstelling is er ook een aantal subdoelstellingen geformuleerd.

 

    Algemeen

 • Het voetbal te analyseren en vereenvoudigen, zodat het aansluit bij de belevingswereld van jeugdleden, zodanig dat de spelers dit ook als voetballeerproces ervaren;
 • Doorstroming jeugd naar de senioren van FC Eindhoven AV.
 • Goede begeleiding in de overgang van junioren naar senioren;
 • Participatie eigen jeugdspelers bij de jeugdafdeling (pupillen);
 • Voldoend aantal geschoolde trainers;
 • Goed functionerend/ervaren kader en begeleiding;

    Prestatief

 • Voetballen op het hoogst haalbare amateurniveau, met zoveel mogelijk een herkenbaar eigen gezicht;
 • Het bevorderen van de ontwikkeling van de individuele voetballer;
 • Dat de spelers van FC Eindhoven AV plezier beleven aan het uitoefenen van de sport;
 • Een goede doorstroom van kwalitatief goede voetballers naar de selectie van FC Eindhoven AV

Belangrijke taken hiertoe zijn het op peil houden en verder verbeteren van ons totale trainerskader en het formuleren van voetbaltechnische doelstellingen per categorie. Daarnaast coördineert de commissie de rapportage van vorderingen van onze selectiespelers. Een afvaardiging van de TC maakt ook deel uit van de Jeugdcommissie. De TC en de accommodatiecommissie bepalen in onderling overleg hoe basismaterialen en -voorzieningen voor het voetballen onderhouden worden en waar vervanging of uitbreiding nodig is.

De TC bestaat voor het seizoen 2018/2019 naast de dames/meisjestak uit 3 platformen

 • Technisch Coordinator
  • Bas Mommers
 • Platform Senioren:
  •    Peter Coumans (Heren 1), Michael Mila (Heren 2), Marc van Rooij (JO19)
 • Platform Bovenbouw :
  • Marc van Rooij (JO19); Hans Cuijpers (JO17), Stevan Venetiaan (JO15-1), Lorenzo Sneijers (JO14), Mario van Boxtel (JO13)
 • Platform Onderbouw:
  • Rowan van Rooij (JO12), Guido Meeuwsen (JO11), Michael Blankensteijn, Matthew Carroll, Waldemar Stepien (JO10), Bram van Hoorn (JO9),   Remy Broersma, Marloes Verhoeven/ Marieke Kerskes (JO8, JO7, mini’s)
 • Keepers:  Hein van Herwijnen / Johan Veraart
 • Scouting :  Bert Triki, Bas Mommers

De meisjes en dames hebben nog een aparte technische organisatie, bestaande (onder meer) uit Sandra Swinkels, Will Hanegraaf en Peter van den Berg.  

 

Presentaties TC

Bij de start van seizoen 2018/2019 heeft de TC een presentatie gegeven die je hier vindt. 

 

Contact

algemeen: tc@fc-eindhovenav.nl 

meiden/dames: vrouwen@fc-eindhovenav.nl