> club > Commissies > Technische commissie

Technische commissie

De Technische Commissie (TC) vertegenwoordigt het voetbalgeweten van de club. Ze is verantwoordelijk voor het traject dat gevolgd wordt binnen FC Eindhoven AV om van jaar tot jaar goede uitgebalanceerde jeugdteams samen te stellen die in voldoende uitdagende competities uitkomen met het doel om maximaal te leren en een complete voetballer te worden.

 

Belangrijke taken hiertoe zijn het op peil houden en verder verbeteren van ons totale trainerskader en het formuleren van voetbaltechnische doelstellingen per categorie. Daarnaast coördineert de commissie de rapportage van vorderingen van onze selectiespelers. Een afvaardiging van de TC maakt ook deel uit van de Jeugdcommissie. De TC en de accommodatiecommissie bepalen in onderling overleg hoe basismaterialen en -voorzieningen voor het voetballen onderhouden worden en waar vervanging of uitbreiding nodig is.

 

De vernieuwde TC is in het seizoen 2015/2016 van start gegaan en richt zich in eerste instantie op de jeugd (jongens en meisjes die daar meespelen). De meiden-tak en de senioren zijn nog niet vertegenwoordigd.

 

De TC bestaat voor het seizoen 2016/2017 uit:

A categorie: Michael Mila
B categorie: Marc van Rooij
C categorie: Marc van Rooij
D categorie:Bas Mommers
E categorie:Bas Mommers
F categorie:Peter Geurtz
Mini’s: tbc
Keepers: Hein van Herwijnen/Johan Veraart

 

 

Presentaties TC

Bij de start van seizoen 2017/208 heeft de TC een presentatie gegeven die je hier vindt.

 

Mei 2016 heeft de TC een presentatie gegeven aan alle ouders over haar werk, die vind je hier. Een verdere uitleg over uitgangspunten per categorie vind je hier.  

 

Contact: tc@fc-eindhovenav.nl

 

Er zijn vacatures voor deze commissie.