> club > Commissies > Normen en waarden

Normen en Waarden

 

 

Voetballen in een prettig klimaat.

De commissie Normen & Waarden komt op verzoek bijeen in gevallen waar de normen en waarden zoals we die binnen Eindhoven hanteren zijn overtreden. Ieder lid kan melding maken van overtredingen en de voorzitter van de commissie Normen & Waarden commissie vragen om, via hoor- en wederhoor, tot een advies te komen naar het bestuur.

Mailadres: normencie@fc-eindhovenav.nl

Voor het seizoen 2016-2017 bestaat de commissie Normen & Waarden uit de volgende 3 personen:

Wim van Vroonhoven, Rob Jansen (vice-voorzitter) en Lambert Baken (voorzitter)

 

Voor meer info, reglement en meldingsformulier, klik hier

 

Er zijn vacatures voor deze commissie.