KNVB informatie

> info > KNVB informatie

Plastic spelerspas vanaf zaterdag 4 maart 2017 niet meer verplicht


KNVB: "Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het mobiel digitaal wedstrijdformulier, volstaat het vanaf aanstaande zaterdag (4 maart) tot en met het einde van dit seizoen – indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is – ook om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen Wedstrijdzaken-app.

Door de invoering van de Wedstrijdzaken-app, waar digitale spelerspassen onderdeel van uit maken, verdwijnen de plastic spelerspassen na dit seizoen volledig uit het amateurvoetbal. Om amateurclubs niet met kosten op te zadelen voor een spelerspas die slechts enkele maanden gebruikt kan worden, volstaat daarom ook een officieel document. De datum, 4 maart, valt samen met het einde van de dispensatieperiode overschrijvingen – die vrijdag (3 maart) om 23.59 uur sluit.

Officiële documenten – die vanaf zaterdag dus ook getoond mogen worden in plaats van een spelerspas – zijn een paspoort, een rijbewijs, een identiteitskaart en een vreemdelingendocument. Aan het begin van dit seizoen volstonden deze documenten ook, toen een tijdelijke dispensatieregeling van toepassing was.

Een geldig legitimatiebewijs in combinatie met het geplaatst kunnen worden op het DWF betekent dat een speler qua lidmaatschap en leeftijdscategorie speelgerechtigd is. Het blijft de eigen verantwoordelijkheid van het team om rekening te houden met schorsingen en vastgespeeld te zijn in een hoger team.

Er zal per direct geen enkele plastic spelerspas meer worden uitgegeven door de KNVB. Aanvragen die momenteel lopen worden niet meer verwerkt en clubs hoeven hier vanzelfsprekend ook niet voor te betalen. Met ingang van het volgend seizoen zullen uitsluitend de digitale spelerspassen uit de Wedstrijdzaken-app geldig zijn."

 

 

Nieuwe spelvormen pupillen

In het seizoen 2017-2018 gaat er veel veranderen voor pupillen, alle info daarover op de speciale pagina hier.

Inmiddels is er een werkgroep binnen FC Eindhioven AV actief om deze verandering te begeleiden.

Contact: spelvorm2017werkgroep@fc-eindhovenav.nl  

 

 

Nieuwe aanduidingen in het jeugdvoetbal

 

Met ingang van seizoen 2016/2017 hanteert de KNVB nieuwe benamingen voor de verschillende jeugdcompetities:

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/18079/nieuwe-aanduidingen-het-jeugdvoetbal  

 

A- en B-categorie

 

Uit het handboek competitiezaken 2016/2017:

1.1 Categorie A en B veldvoetbal
Categorie A
Voor seizoen 2016/‟17 geldt voor de categorie A de volgende indeling:
- Mannen veldvoetbal standaard Tweede divisie tot en met de vijfde klasse.
- Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse.
- Vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen tot en met derde klasse.
- JO19, JO17, JO15 Eredivisie tot en met de eerste klasse.
- JO13 eerste divisie tot en met Hoofdklasse.
In jeugdwedstrijden in de categorie A mogen geen dispensatiespelers uitkomen.
Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd
In categorie A mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd worden verplaatst naar een datum gelegen voor
de oorspronkelijke wedstrijddatum.
NB Voor categorie A mannen senioren reservevoetbal en categorie A vrouwen derde klasse geldt een verruimende
maatregel voor het inzetten van wisselspelers. Zie hiervoor paragraaf 3.6.
Categorie B
Voor seizoen 2016/‟17 geldt voor de categorie B de volgende indeling:
- De teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meiden junioren/pupillen die uitkomen in de meidencompetitie.
Verruimende maatregelen die gelden voor teams die uitkomen in categorie B veldvoetbal:
1. Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.
2. Indien van toepassing, stelt het district voor categorie B een aparte jaarkalender samen.
3. Verzoeken tot vrijstelling (zogenaamde baaldag) worden in de periode van start competitie tot en met het eerste
volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld, met een
maximum van één wedstrijd per seizoen per elftal. Voor een bekerwedstrijd kan geen baaldag worden opgenomen.
Een verzoek tot vrijstelling moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur op het betreffende steunpunt binnen zijn.
4. Het is toegestaan wedstrijden in onderling overleg naar een andere datum te verplaatsen die ligt binnen 42 dagen na
de oorspronkelijke speeldagdatum en altijd vóór het einde van de competitie. De onderlinge afspraak moet zijn
gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum.
5. De tijdstrafregeling zoals genoemd in paragraaf 3.4 van dit Handboek, is van toepassing op de gehele categorie B en
moet de scheidsrechter verplicht toepassen.
Verplaatsen van wedstrijden in tijd
Verenigingen kunnen tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de
aanvangstijd aanpassen (zie ook paragraaf 3.5 Aanvangsuren). De deadline wordt ook in de accommodatiebezetting bij
de betreffende wedstrijd vermeld.
Dit geldt voor alle wedstrijden in de categorie B en voor wedstrijden in de categorie A, met uitzondering van de
standaardelftallen heren, vrouwen tot en met de eerste klasse en alle divisiewedstrijden in het jeugdvoetbal. Alle
betrokkenen krijgen nadien via de wedstrijdwijzigingen hiervan bericht. Binnen de acht dagen kan een wedstrijd alleen
worden verplaatst in onderling overleg en uiteraard met goedvinden van de competitieleider. Het verplaatsen van een
wedstrijd telt niet mee als baaldag.

 

 

 Widgets 

 

De KNVB ondersteunt widgets die op een verenigingswebsite geplaatst kunnen worden om informatie te presenteren over competities, wedstrijddagen en teams.

Zie bijvoorbeeld:

https://knvbwidget.sportlink.com/widget_hulp.php#

Elk team heeft een eigen unieke teamcode, bijvoorbeeld die van FC Eindhoven AV JO8-1 is 314467 (voorjaar 2017).