> info > Informatieboekje 

Informatieboekje

Elk seizoen proberen we weer een informatieboekje over de club te publiceren en beschikbaar te stellen voor de leden. Daarin staat handig bij elkaar hoe zaken binnen de club geregeld zijn en wat onze onderlinge afspraken zijn. Je vindt daarin de belangrijkste contactgegevens en verwijzingen naar onze website. Het infoboekje voor het seizoen 2016-2017 is hier te vinden.