Agenda

« ga terug


ALV 20:00

29 oktober 2018


Agenda  ALV 29 oktober 2018 (terugblik op seizoen 2017-2018 & vooruitblik op 2018-2019)
 
1. Opening vergadering
2. Goedkeuring notulen ALV 2016-2017 en BALV 2016-2017
3. Jaarverslag bestuur (secretaris)
4. Jaarverslag diverse commissies
  1. TC (Technische commissie)
  2. Jeugd
  3. Horeca
  4. Kleding
  5. Scheidsrechters 
  6. Accomodatie 
  7. (Financiën)
  8. Normen & Waarden
  9. Informatie & Communicatie
5. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018
6. Verslag kascommissie
7. Goedkeuring balans, staat van Baten en Lasten
8. Vaststelling contributies
9. Vaststellen begroting 2018-2019
10. Benoeming bestuursleden
11. Benoeming commissieleden
12. Rondvraag
13. Sluiten van de vergadering