Agenda

« ga terug


ALV

9 december 2019


Maandag 9 december begint de algemene ledenvergadering om 20.00 uur.

 

Agenda ALV seizoen 2018-2019
 
1. OPENING
2. GOEDKEURING NOTULEN 2018-2019
3. VERSLAG SECRETARIS
4. VERSLAG PENNINGMEESTER
5. VERSLAG KASCOMMISSIE
6. GOEDKEURING BALANS (BATEN EN LASTEN)
7. VRIJWILLIGER VAN HET JAAR
7. CONTRIBUTIE
8. BEGROTING SEIZOEN 2019-2020
9. BESTUURSWISSELINGEN
10. VOORUITBLIK (O.A. JAARKALENDER)
11. RONDVRAAG
12. SLUITING

 

 

contact: alv@fc-eindhovenav.nl