Algemene ledenvergadering

dinsdag 30 januari 2018 - 10:31u  |  Bestuur

 


Dit bericht is automatisch gearchiveerd en derhalve ontdaan van alle afbeeldingen. Reageren op dit bericht is niet langer mogelijk.


 

Dinsdag 30 januari 2018 is er een Algemene Ledenvergadering (ALV).

Aanvang: 20:00.

 

De notulen van de voorgaande ALV liggen per 08-01-2018 ter inzage in het secretariaat.

 

 

Voorstel Agenda ALV seizoen 2016-2017

 

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2016. Liggen vanaf maandag 8 januari ter inzage op het secretariaat.
 3. Jaarverslag bestuur (Secretaris).
 4. Financieel jaarverslag seizoen 2016 – 2017. Goedkeuring balans. Stand van baten en lasten en de goedkeuring daarvoor (Penningmeester).
 5. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Vaststellen begroting
 7. Vaststellen contributie
 8. Benoeming bestuursleden
 9. Diverse commissies en commissieleden.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.