> club > Commissies > Normen en waarden

Commissie Normen en Waarden

 

 

Voetballen in een prettig klimaat.

De commissie Normen & Waarden komt op verzoek bijeen in gevallen waar de normen en waarden zoals we die binnen Eindhoven hanteren zijn overtreden. Ieder lid kan melding maken van overtredingen en de voorzitter van de commissie Normen & Waarden commissie vragen om, via hoor- en wederhoor, tot een advies te komen naar het bestuur.

Mailadres: normencie@fc-eindhovenav.nl

Voor het seizoen 2018-2019 bestaat de commissie Normen & Waarden uit de volgende 3 personen:

Jan Dobbelsteen, Menno Lindwer (vice-voorzitter) en Pepijn Wortelboer (voorzitter).

Verder fungeert Mendy Tonnaer als vertrouwenspersoon binnen FC Eindhoven AV. 

 

Voor meer info, reglement en meldingsformulier, klik hier

 

Zie ook