Spreekuren

> contact > Spreekuren

 

Met ingang van het seizoen 2016/2017 proberen we vaste tijden te reserveren waarop leden in contact kunnen komen - op de club - met diverse bestuursleden en vrijwilligers die een vaste functie vervullen. Dit vermijdt hopelijk veel zoeken en verlicht het vele werk voor onze vrijwilligers (het bestuur hoort daar ook bij!).

 

Op deze pagina gaan we naast de vaste tijden ook wijzigingen of extra contactmomenten publiceren.

 

  • Voorzitter

Patries Davits is dinsdagen meestal van 20.00 tot 21.00 beschikbaar.

Locatie: Kantine

 

  • Penningmeester / financiele commissie

In principe op dinsdagen 19.30-20.00. Vantevoren melden aan financie@fc-eindhovenav.nl. 

Locatie: Kantine

  • Scheidsrechterscoördinator

Bert Wildenberg houdt voorlopig op dinsdagen spreekuur voor scheidsrechters van 19.00 tot 20.00 uur. Hier kun je terecht voor vragen, ondersteuning, feedback, planning, et cetera.

Locatie: Kantine

  • Keeperscoördinator 

(per seizoen 2018-2019)
De keeperscoördinator, Hein van Herwijnen-Jansen, is in principe iedere dinsdag en donderdag van 19.45 tot 21.30 uur en iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 aanwezig op het complex.