Werving en opleiding

> club > Commissies > Scheidsrechterscommissie > Werving en opleiding

 

Scheidsrechter?

Zonder scheidsrechter is er geen sport. In elke sport moet iemand een oordeel geven over prestaties en bij conflicten tussen sporters. Overal zijn dat scheidsrechters of juryleden. Overal staan de beslissingen van scheidsrechters of juryleden ter discussie want iedereen mag ook een oordeel hebben, ongeacht of dat op verstand, emotie of geldingsdrang is gebaseerd.

Dus als dan toch iedereen commentaar mag geven, dan is dat een gegeven waar we mee moeten leven. Dan is dat een gevolg van het scheidsrechter zijn. Toch hebben veel mensen ook ontzag voor de scheidsrechter. Dat is de persoon die zijn/haar nek durft uit te steken en dat vinden we in Nederland toch al zo gevaarlijk. 

In het veld is het commentaar ook al niet van de lucht. Bij E en F junioren zijn dat ouders of leiders, bij de D en C begint het met de spelers. Zij proberen hoe ver zij kunnen gaan. Bij A, B en senioren lijkt het een vast onderdeel van het spel geworden te zijn. 

Veel mensen hebben een grote hekel aan alles wat gezag is. Anderen omdat zij proberen de scheidsrechter uit balans te krijgen. En de meeste voetballers op amateurniveau proberen hun eigen technische en fysieke tekortkomingen met het mopperen op de scheidsrechter te maskeren.

Op een enkele uitzondering na, maakt een scheidsrechter niet zoveel fouten als welke individuele speler dan ook. Alleen, we noemen verkeerde passes, onvoldoende tactisch besef en het onvoldoende goed uitschakelen van de tegenstander niet iedere keer een fout. Dat wordt wel gedaan bij de scheidsrechter. Die lijkt publiek bezit te zijn tijdens de wedstrijd, al zijn beslissingen worden bekritiseerd.

Voetbalscheidsrechter.

Scheidsrechter bij voetbal is erg gecompliceerd. Je bent alleen. Je hebt wel assistenten maar bij het lagere amateurvoetbal is het een geluk als je een goede en onpartijdige assistent hebt, laat staan, twee.

Je moet dus de meeste beslissingen zelf nemen in een enkele seconde. Je moet het spel lopend volgen. Je kunt de verantwoordelijkheid met niemand delen. Er is geen sport waar de scheidsrechter een zo grote oppervlakte zelf moet bestrijken. Bij hockey heb je twee scheidsrechters. Bij korfbal is het veld kleiner. Bij voetbal ben je constant aanwezig tussen de spelers. Niet zoals bij tennis of basketbal langs de zijlijn. 

Van de scheidsrechter wordt dus een goede conditie verwacht. Je legt de grootste afstand van allemaal af op het speelveld, en je kunt je niet tussentijds laten vervangen. Nogmaals, geen sport waarin de werklast van de scheidsrechter groter is!

Wil je tegenwoordig een goede scheidsrechter zijn, dan zul je over een aantal vaardigheden moeten beschikken en natuurlijk moet je ook een goede spelregelkennis hebben. Maar het belangrijkste is toch de persoonlijkheid, onafhankelijkheid en, zoals hiervoor al aangegeven, een goede conditie.

Wanneer heb je goed gefloten? 
Als je de juiste afstemming hebt gehad tussen persoonlijk overwicht en de aard van de wedstrijd. Ofwel, heb je de wedstrijd goed aangevoeld en in de geest daarvan gefloten. In de ene wedstrijd moet je van begin tot eind strak fluiten en niets accepteren. In een andere wedstrijd moet je veel voordeel geven en met je mond de overtreders corrigeren.

Maar in beide gevallen moet je altijd zorgen dat je in de buurt blijft van de bal. Als je op korte afstand van de bal de beslissingen neemt, dan heb je het voordeel van de twijfel al snel. Het publiek gaat er dan van uit dat je het wel beter hebt gezien. En een hardlopende, actieve scheidsrechter krijgt meer respect.

Wat is leuk aan het scheidsrechter zijn?
Als je serieus en goed een wedstrijd hebt geleid, dan heb je het gevoel dat je gewonnen hebt. Ook al mopperen sommige spelers, als jij vindt dat je in alle oprechtheid de beste beslissingen hebt genomen en steeds dichtbij de acties bent geweest, dan heb je het gevoel dat je overwicht hebt gehad op de wedstrijd. Het zijn niet altijd de schouderklopjes die bepalend zijn of je het goed gedaan hebt. De speler die het meest in het geniep doet maar wel wil dat je alles van de tegenstander bestraft, die geeft je constant complimentjes, maar o wee, als je hem door hebt. Maar vaak kan daarna een knipoog ook veel goedmaken. Zo van, wij weten dat er bij jou echt sprake was van een overtreding.

Als je de wedstrijd dus goed hebt geleid, dan heb je na afloop niet alleen een goed gevoel dat je de conditie goed op, peil hebt gehouden, maar ook dat je een kleine dertig mensen in staat hebt gesteld hun wedstrijd serieus te nemen. Met vooral: persoonlijkheid.

Ben je bij een wedstrijd waar de spelers weinig respect voor elkaar en voor jou hadden, de baas geweest, dan verdien je respect omdat je ondanks de spanning, de baas bent gebleven. Heb je een plezierige wedstrijd geleid als een spelleider en veel mondeling afgedaan zonder het spel overal voor te onderbreken, dan verdien je respect omdat je bijna onzichtbaar maar goed hebt geleid.

Want, welke vaardigheden ontwikkel je bij het scheidsrechteren:

-besluitvaardigheid 
-snel handelen 
-communicatieve vaardigheden in woord en gebaar 
-overtuigingskracht 
-overwicht 
-tact 

en, je houdt je conditie op peil.

Het is op dit moment moeilijk om voldoende scheidsrechters te krijgen voor het leiden van wedstrijden. Toch ligt daar een grote uitdaging voor jonge mensen. Als je wedstrijden goed kunt leiden, dan ontwikkel je bovenstaande vaardigheden. En, met die vaardigheden kun je ook voordeel hebben in je werk. Met je ervaring als amateurvoetballer kom je in de maatschappij niet ver maar wel met de ontwikkelde vaardigheden als scheidsrechter. 

Kortom, er is meer voordeel te behalen met het leiden van wedstrijden dan alleen maar fluiten en soms als publieke klaagmuur gebruikt te worden.

Vooral voor jonge mensen is het scheidsrechteren een uitdaging. Het is niet oneervol om je op te geven voor het leren leiden van wedstrijden. 

Dit geldt niet alleen voor mannen maar zeker ook voor vrouwen. We zien dat het aantal meisjes en damesteams groeiend is. 

Scheidsrechter bij Eindhoven AV.
Bij Eindhoven AV beschikken we over een aantal ervaren scheidsrechters. Deze mensen zijn bereid om jonge scheidsrechters te begeleiden. Je wordt dus niet in het diepe gegooid.


Scheidsrechter is onderdeel van het beleidsplan.

Binnen Eindhoven AV is een beleidsplan ontwikkeld voor de voetballers. Daarbij hoort ook de scheidsrechter. Voetballers die minder getalenteerd zijn dan zij hoopten, moeten eens bewust een keuze kunnen maken of zij hun carrière op het veld voortzetten als speler of als scheidsrechter. Een onderdeel van het beleid is ook dat Eindhoven AV scheidsrechters in staat stelt om officieel gekleed de wedstrijden te leiden. 

Geïnteresseerd? Mail naar scheidsrechters@fc-eindhovenav.nl

 

Zie ook knvb opleiding voor verenigingsscheidsrechter